Ex: formula puteri, formule analiza financiara, inmultirea radicalilor exercitii rezolvate
Custom Search

Economie problema rezolvata 8

Calculati sporul de populatie ocupata in economia unei regiuni ca urmare a cresterii cu 1650 persoane a populatiei ocupate in sectorul de export, in conditiile unui multiplicator al ocuparii de 1.3.


Rezolvare

Ocuparea totala  (∆T)  se calculeaza folosind relatia:

∆T = (1 + d) ∆X

(1 + d) = multiplicatorul ocuparii – arata ca un loc de munca suplimentar creat in sectorul de export va conduce la cresterea cu (1 + d) a ocuparii totale;

1 + d = 1.3

∆X = 1650 persoane


Ocuparea totala:

∆T = (1 + d) ∆X


∆T = 1.3 * 1650 = 2145 persoane



Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu