Ex: formula puteri, formule analiza financiara, inmultirea radicalilor exercitii rezolvate
Custom Search

Economie problema rezolvata 10

Sa se determine populatia ocupata in sectorul de export al ramurii i din regiunea j, cunoscandu-se ca populatia ocupata in regiune in aceasta ramura (Pij) este de 60.000 persoane, iar coeficientul localizarii (specializarii) ramurii i in regiunea j este egal cu 3.


Rezolvare:

PXij = Pij (1 – 1 / lij)

Unde:

PXij = populatia ocupata in sectorul de export al industriei i in regiunea j

Pij = populatia ocupata in industria i in regiunea j

lij = coeficientul localizarii industriei i in regiunea j


PXij = 60.000 (1 – 1 / 3) =>
PXij = 60.000 * 2 / 3 =>

PXij = 40.000 persoane


Formule economie

Probleme rezolvate economie

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu