Ex: formula puteri, formule analiza financiara, inmultirea radicalilor exercitii rezolvate
Custom Search

Analiza principalilor indicatori economico-financiari

1. Indicatori de lichiditate
                   
a)      indicatorul lichiditatii curente (indicatorul capitalului circulant)

lichiditatea curenta = Active circulante / Datorii curente

-         valoarea recomandata acceptata trebuie sa fie in jurul valorii de 2
-         ofera garantia acoperirii datoriilor curente din activele curente


b)      indicatorul lichiditatii imediate (indicatorul test acid)

lichiditate imediata = (Active circulante – Stocuri) / Datorii curente

2. Indicatori de risc

a) indicatorul gradului de indatorare

(Capital imprumutat / capital propriu) * 100

sau

(Capital imprumutat / capital angajat) * 100

unde:

capital imprumutat = credite peste un an
capital angajat = capital imprumutat + capital propriu

b) indicatorul privind acoperirea dobanzilor – determina de cate ori entitatea poate achita cheltuielile cu dobanda. Cu cat valoarea indicatorului este mai mica, cu atat pozitia entitatii este considerate mai riscanta

Profit inaintea platii dobanzii si impozitul pe profit / Cheltuieli cu dobanda = Nr. de ori


3. Indicatori de activitate (indicatori de gestiune)

Acesti indicatori furnizeaza informatii cu privire la:

-         viteza de intrare sau de iesire a fluxurilor de trezorerie ale entitatii;
-         capacitatea entitatii de a controla capitalul circulant si activitatile comerciale de baza ale entitatii;
-         viteza de rotatie a stocurilor (rulajul stocurilor) – aproximeaza de cate ori stocul a fost rulat de-a lungul exercitiului financiar.


Costul vanzarilor / Stoc mediu = numar de ori

sau

Numar de zile de stocare – care indica numarul de zile in care bunurile sunt stocate in unitate

(Stoc mediu / Costul vanzarilor) * 365


Viteza de rotatie a debitelor – clienti

       - calculeaza eficacitatea entitatii in colectarea creantelor sale
       - exprima numarul de zile pana la data la care debitorii isi achita datoriile catre entitate


(Sold mediu clienti / Cifra de afaceri) * 365


- o valoare in crestere a indicatorului poate indica probleme legate de controlul creditului acordat clientilor si, in consecinta, creante mai greu de incasat (clienti rau platnici).Viteza de rotatie a creditelor – furnizor – care aproximeaza numarul de zile de creditare pe care entitatea il obtine de la furnizorii sai. In mod ideal ar trebui sa include doar creditorii comerciali:

[Sold mediu furnizori / Achizitii de bunuri (fara servicii)] * 365


unde pentru aproximarea achizitiilor se poate utilize costul vanzarilor sau cifra de afaceriViteza de rotatie a activelor imobilizate – evalueaza eficacitatea managementului activelor imobilizate prin examinarea valorii cifrei de afaceri generate de o anumita cantitate de active imobilizate:

Cifra de afaceri / active imobilizate


Viteza de rotatie a activelor totale:

Cifra de afaceri / Total active


4. Indicatori de profitabilitate

Acesti indicatori exprima eficienta entitatii in realizarea de profit din resursele disponibile:

a) Rentabilitatea capitalului angajat – reprezinta profitul pe care il obtine entitatea din banii investiti in afacere

Profit inaintea platii dobanzii si impozitul pe profit / Capital angajat

unde:

capitalul angajat – se refera la banii investiti in entitate atat de catre actionari cat si de creditorii pe termen lung si include capitalul propriu si datoriile pe termen lung sau activele totale minus datorii curente:

capital angajat = capital propriu + datorii pe termen lung

sau

capital angajat = active totale – datorii curenteb) Marja bruta din vanzari

(Profitul brut din vanzari / Cifra de afaceri) * 100


- o scadere a procentului rezultat poate scoate in evidenta ca entitatea nu este capabila sa isi controleze costurile de productie sau sa obtina pretul de vanzare optim.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu