Ex: formula puteri, formule analiza financiara, inmultirea radicalilor exercitii rezolvate
Custom Search

Covalenta

Covalenta, este valenta exprimata prin numarul de electroni pe care atomul unui element ii pune in comun cu electronii altui atom in timpul reactiei chimice.


Glosar Chimie

Chimie Organica - exercitii rezolvate

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu