Ex: formula puteri, formule analiza financiara, inmultirea radicalilor exercitii rezolvate
Custom Search

Reactie chimica

Reactie chimica: reactie a carei ecuatie bilant traduce modificarile pe care trebuie sa le suporte moleculele reactivilor pentru a da produse finale. Ea reflecta deci mecanismul reactiei care are loc intr-o singura etapa. In general, reactia este consecutiva ciocnirii a doua particule.


Glosar Chimie

Chimie Organica - exercitii rezolvate