Ex: formula puteri, formule analiza financiara, inmultirea radicalilor exercitii rezolvate
Custom Search

Proton

Proton: particula de sarcina pozitiva care este egala cu sarcina elementara si cu masa de 1836,152 ori superioara celei a electronului. Protonul este constituent al nucleelor, ca si neutronul de care este legat prin interactiune puternica.


Glosar Fizica

Probleme rezolvate Fizica