Ex: formula puteri, formule analiza financiara, inmultirea radicalilor exercitii rezolvate
Custom Search

Interactiune slaba

Interactiune slaba: interactiune nucleara fundamentala cu domeniu de aplicare analog celei a interactiunii puternice, dar de o intensitate considerabil redusa, de unde si numele pe care il poarta.


Glosar Fizica

Probleme rezolvate Fizica