Ex: formula puteri, formule analiza financiara, inmultirea radicalilor exercitii rezolvate
Custom Search

Economie problema rezolvata 1

Presupunem ca in orasul A cererea anuala de compunere a fost de 1.000 de unitati la pretul de 2.000 lei. In anul urmator, pretul a devenit 2.100 de lei, iar cererea s-a cantonat la aproximativ 900 de unitati (celelalte imprejurari fiind neschimbate).


economie probleme rezolvate

Interpretare: la cresterea cu 5% a pretului, cererea s-a redus cu 10%. Cu alte cuvinte cererea s-a modificat in sens contrar pretului, dar de doua ori mai intens.
Daca:

- Δ%C > Δ%P, KeCx/Px > 1, cererea este elastica in functie de pret;
- Δ%C < Δ%P, iar 0 < KeCx < 1, cererea este inelastica (rigida) in functie de pret;

- Δ%C = Δ%P, iar KeCx/Px = 1, cererea este unitara in functie de pret.

Cererea elastica este specifica bunurilor care au o plaja mare de inlocuitori (usor substituibile) si nu sunt de stricta necesitate pentru consummator. Se caracterizeaza prin aceea ca modificarea pretului unitar (cresterea sau scaderea) determina modificarea in sens contrar a cantitatii cerute, dar mai intensa  (Δ% mai mare).

Cererea inelastica (rigida) este specifica pentru majoritatea bunurilor considerate de stricta necessitate pentru un consummator dat; se caracterizeaza prin faptul ca modificarea pretului unitar (cresterea sau scaderea) determina modificarea in sens contrar a cantitatii cerute, dar mai lenta.
Cererea de elasticitate unitara se caracterizeaza prin faptul ca modificarea pretului unitar (cresterea sau scaderea) determina modificarea in sens contrar a cantitatii cerute cu aceeasi intensitate (cu acelasi procent).

Cunoasterea tipului de elasticitate a cererii in functie de pret reprezinta o informatie de maxima importanta si pentru comparator dar mai ales pentru vanzator.

Astfel:

- daca cererea este elastica, iar pretul se reduce, incasarile vanzatorilui cresc;
- daca cererea este inelastica, iar pretul se reduce, incasarile vanzatorului se reduce; ele cresc daca pretul creste.

Sa nu se confunde cererea (cantitatea ceruta) cu incasarile al caror volum se determina ca produs intre pret si cantitatea vanduta.
Regula generala este: daca celelalte imprejurari sunt neschimbate, cererea se modifica in sens contrar modificarii pretului; incasarile au insa o evolutie mai speciala; ele depind de cerere, cat si de tipul de elasticitate si sensul modificarii pretului.

Concluzie: Vanzatorul care urmareste marirea incasarilor, de regula, procedeaza la cresterea pretului daca cererea este inelastica si la reducerea pretului, daca cererea este elastica (celelalte imprejurari care determina cererea sunt neschimbate)


Formule coeficientul de elasticitate al cererii

Formule economie

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu