Ex: formula puteri, formule analiza financiara, inmultirea radicalilor exercitii rezolvate
Custom Search

Newton

Definitie

Un newton este forta necesara pentru a imprima o acceleratie de 1 m/s² unui corp cu masa de 1 kg. Astfel, newtonul se mai poate scrie kg•m/s²

Newtonul, are simbolul N, este unitatea de masura pentru forta.


Probleme rezolvate fizica