Ex: formula puteri, formule analiza financiara, inmultirea radicalilor exercitii rezolvate
Custom Search

RENTABILITATEA FINANCIARA (A CAPITALULUI PROPRIU) (ROE)

Masoara performanta neta a capitalurilor societatii, cele aduse de investitori, profitul curent si cel neridicat (sub forma de rezerve si profit nerepartizat). Trebuie sa acopere rata dobanzii curente. O valoare prea ridicata a indicatorului poate insemna si capital social redus, fapt ce trebuie sa mobilizeze actionariatul pentru a adecva capitalul social la dimensiunea afaceri. Se utilizeaza ca prag de referinta dobanda curenta deoarece este cel mai accesibil si mai simplu mod de a face investitii.
Formula de calcul:

ROE = (PN / CPR) x 100
PN = profit net
CPR = capitaluri proprii