Ex: formula puteri, formule analiza financiara, inmultirea radicalilor exercitii rezolvate
Custom Search

MARJA PROFITULUI BRUT (MPB)

Raportul dintre profitul brut al exercitiului si cifra de afaceri neta. Exprima profitabilitatea intregii activitati, profitul luat in considerare nefiind influentat de impozitul pe profit. Pentru compartia cu alte perioade si societati marja este mult mai reprezentativa deoarece influenta fiscalitatii este mai redusa.Formula de calcul:

MPB = PB / CA
PP = profit brut
CA = cifra de afaceri

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu