Ex: formula puteri, formule analiza financiara, inmultirea radicalilor exercitii rezolvate
Custom Search

Cate grame de sulfat de cupru cristalizat sunt necesare pentru a prepara 200 g solutie 10% de CuSO4? Ce volum de apa trebuie adaugat pentru a se obtine o solutie de 10%? (ρH2O = 1g/cm3)

Cate grame de sulfat de cupru cristalizat sunt necesare pentru a prepara 200 g solutie 10% de CuSO4? Ce volum de apa trebuie adaugat pentru a se obtine o solutie de 10%? (ρH2O = 1g/cm3)

Rezolvare

C% = 10%
ms = 200g
md = ?
VH2O = ?

Aflam masa de sulfat de cupru anhidru ce se afla dizolvat in 200 g solutie, aplicand relatia (1)

mCuSO4 = (10 ∙ 200) / 100 =>
mCuSO4 = 20 g

Aflam masa de sare cristalizata in care se afla cele 20 g sare anhidra:

MCuSO4 ∙ 5H2O = 250
MCuSO4 = 160

mCuSO4 ∙ 5H2O = (250 ∙ 20) / 160 =>
mCuSO4 ∙ 5H2O = 31,25 g

Cantotatea de apa (VH2O) adaugata va fi:

ms - mCuSO4 ∙ 5H2O =>
200 – 31,25 = 168,75 H2O

VH2O = mH2O / ρH2O =>
VH2O = 168,75 / 1 =>

VH2O = 168,75 cm3 H2O


Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu