Ex: formula puteri, formule analiza financiara, inmultirea radicalilor exercitii rezolvate
Custom Search

Sa se calculeze momentul greutatii corpului suspendat in B in raport cu punctele A B si C daca CB = 1 m α = 30 grade si masa corpului m = 4 kg

Sa se calculeze momentul greutatii corpului suspendat in B, in raport cu punctele A, B si C, daca CB = 1 m, α = 30o si masa corpului m = 4 kg.
Rezolvare

masa corpului = 4kg
CB = 1m
α = 30o


probleme rezolvate fizica
Fig.1MF = G
MF = 4 kg

G = m *g
G = 4 * 10
G = 40 N

AB = CB * cos α
=> AB = CB * cos 30o
=> AB = 1 * √3/2
=> AB = √3/2

MA = AB * G =>
MA = √3/2 * 40 =>
MA = 20√3 N
MB = ON
MC = MA = 20√3 N


Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu