Ex: formula puteri, formule analiza financiara, inmultirea radicalilor exercitii rezolvate
Custom Search

Functiile firmei

1. Functia de previziune reprezinta ansamblul de procese de munca prin care se determina principalele obiective ale firmei si determinarea resurselor prin care se vor îndeplini aceste obiective previzionate.

2. Functia de organizare reprezinta ansamblul de procese de management prin care se stabilesc componentele (timpi, miscari, operatii, lucrari, servicii, etc.) si gruparea acestora pe posturi in vederea realizarii obiectivelor in cele mai bune conditii (ex. de organizare: organigrama, operagrama, etc.)

3. Functia de coordonare reprezinta ansamblul de procese de munca prin care se armonizeaza deciziile si actiunile personalului firmei pentru indeplinirea previziunilor si organizarii stabilite anterior.

(optim: coordonare eficace -> comunicari adecvate la toate nivelurile de management)

Tipuri de coordonare:

bilaterala -> se desfasoara intre manager si subordonat (ex: feed-back)
multilaterala ->se desfasoara intre manager si mai multi subordonati (ex: sedinta)

4. Functia de antrenare reprezinta ansamblul proceselor de munca prin care se determina personalul firmei sa contribuie la stabilirea si realizarea obiectivelor previzionate pe baza factorilor care ii motiveaza.

Fundamentul antrenarii il reprezinta MOTIVAREA.

MOTIVAREA se poate aplica in 2 moduri:

Motivare pozitiva – prin amplificarea satisfactiilor;
Motivare negativa – prin amenintarea personalului cu reducerea satisfactiilor daca nu realizeaza sarcinile si procesele de munca (ex: amenintarea cu concedierea, penalitati la salariu)

Antrenarea are cel mai important rol deoarece calitatea antrenarii caracterizeaza eficientizarea celorlalte functii ale managementului.

Pentru o antrenare eficace – motivarea trebuie sa intruneasca simultan mai multe caracteristici:

sa fie complexa – trebuie utilizata combinat (ex: stimulare moral spirituala + stimulare economica);
sa fie diferentiata – trebuie sa tina cont de caracteristicile fiecarei persoane;
sa fie graduala – o nevoie (necesitate) de rang inferior trebuie sa fie satisfacuta inaintea uneia de rang superior.

5. Functia de control – evaluare – reprezinta ansamblul de procese prin care performantele firmei sunt masurate si comparate cu obiectivele stabilite anterior (previzionate).

Procesele de evaluare-control sunt:

- masurarea realizarilor;
- compararea realizarilor;
- determinarea cauzelor;
- efectuarea corecturilor


Pentru ca procesul de evaluare sa fie eficient – controlul trebuie sa fie continuu si trebuie sa aiba un caracter preventiv.

Teorie Management

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu