Ex: formula puteri, formule analiza financiara, inmultirea radicalilor exercitii rezolvate
Custom Search

Inductie matematica exercitiu rezolvat 2

Folosind metoda inductiei matematice sa se demonstreze ca pentru orice numar natural n este adevarata egalitatea:


mathematical induction examples and solutions

Probleme si exercitii rezolvate clasa a-X-a

Probleme si exercitii rezolvate

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu