Ex: formula puteri, formule analiza financiara, inmultirea radicalilor exercitii rezolvate
Custom Search

Impulsul fotonului

In afara de energie, fotonul, ca orice particula, are si impuls.

Din teoria relativitatii (a lui Einstein) se cunoaste relatia dintre energia totala si masa:

E = mc2    (relatia 1)
cat si din relatia energiei unui oscilator:

ε = hυ = Ek – Ei   (relatia 2)


rezulta pentru masa fotonului expresia:


m = hυ / c3


Tinand seama de relatia dintre masa de miscare m si masa de repaus mo,

m = mo / √[1 – (v2 / c2)]

si stiind ca fotonul, in vid, se deplaseaza cu viteza v = c, rezulta:

m = m √[1 – (v2 / c2)] = m √[1 – (c2 / c2)] = 0


Folosind (relatia 1) si (relatia 2) gasim si relatia impulsului fotonului:


p = mc = hυ / c = hυ / λ


Legenda
λ = c / υ = lungimea de unda
sarcina electrica a fotonului este nula
υ = frecventa oscilatorului
m = masa


Marimile caracteristice fotonului

Marimea caracteristica             Formula matematica

energia                                               ε = hυ
masa de repaus                                   mo = 0
masa de miscare                                 m = hυ / c2
viteza                                                  v = c
impulsul                                              p = hυ / c = hυ / λ 
sarcina electrica                                  q = 0
Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu