Ex: formula puteri, formule analiza financiara, inmultirea radicalilor exercitii rezolvate
Custom Search

RATA DATORIILOR

Formula de calcul:

Rata datoriilor = Total datorii/Total active

Legenda:
Prin Total datorii se inteleg atat datoriile pe termen scurt (sub 1 an) cat si cele pe termen lung (peste 1 an). Prin Total active intelegem atat activele imobilizate (durata de utilizare mai mare de 1 an) cat si cele circulante (durata de utilizare mai mica de 1 an).Analiza Financiara Formule

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu