Ex: formula puteri, formule analiza financiara, inmultirea radicalilor exercitii rezolvate
Custom Search

Scrieti adunarile in caiete si calculati: 231 241 + 342 356 + 414 401 = ?; 252 063 + 523 402 + 124 523 = ?

Scrieti adunarile in caiete si calculati:

231 241 + 342 356 + 414 401 = ?
252 063 + 523 402 + 124 523 = ?

Rezolvare

231 241 + 342 356 + 414 401 = 987 998
252 063 + 523 402 + 124 523 = 899 988Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu