Ex: formula puteri, formule analiza financiara, inmultirea radicalilor exercitii rezolvate
Custom Search

Fizica clasa a-9-a - problema rezolvata 31

Pe un plan inclinat cu unghiul α = 60o se arunca de-a lungul planului un corp cu viteza initiala vo = 10 m/s. Miscarea se face cu frecare (Ff = forta de frecare ), coeficientul de frecare fiind μ = 0,1. Sa se afle cu ce acceleratie urca corpul pe planul inclinat. (g = 10 m/s2)
Rezolvare

Ox: - mg sinα – Ff = m*au
Oy: N – mgcosα = 0

fig.1

Ff  = μN => au = -g(sinα + μcosα) = -9,16 m/s2
Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu