Ex: formula puteri, formule analiza financiara, inmultirea radicalilor exercitii rezolvate
Custom Search

Echivalenta

ECHIVALENŢĂ (aequus = egal), două propoziţii p şi q se zic echivalente şi se scrie p↔q, dacă ambele sunt adevărate sau ambele false. E: echivalence; F: échivalence (O.M.).

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu