Ex: formula puteri, formule analiza financiara, inmultirea radicalilor exercitii rezolvate
Custom Search

Baza

BAZĂ (basis = sprijin), una din laturile unui triunghi sau a unui paralelogram cu ajutorul căreia se calculează aria. Într-un spaţiu vectorial prin bază se înţelege o familie minimală de vectori liniar independenţi care 
                                                                    ®   ®   ®
generează întreg spaţiul vectorial. Ex:     i,     j,     k    formează o bază pentru R3). E şi F: base (O.M.).

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu