Ex: formula puteri, formule analiza financiara, inmultirea radicalilor exercitii rezolvate
Custom Search

Fizica clasa a-9-a - problema rezolvata 7


Un corp cu masa m = 2kg coboara fara frecare pe un plan inclinat de inaltime h = 1 m. Ajungand la baza planului, corpul se deplaseaza cu frecare pe o suprafata plana pana intr-un punct C, parcurgand distanta d = 2 m. Coeficientul de frecare este µ = 0,3. In punctul C, corpul urca fara frecare, pe o suprafata curba CD (fig)

Sa se calculeze:

a) viteza V1 a corpului la baza planului inclinat;
b) Viteza V2 a corpului in punctul C;
c) inaltimea h1 la care urca corpul pe suprafata CD.
d) sa se determine pozitia punctului in care se opreste corpul (pe suprafata plana) fata de punctul B. Se va lua g = 10 m / s


d) Se aplica Teorema Variatiei Energiei Cinetice


ΔFc = LFf

0 – mV22 / 2 = - µmgx
V22 / 2 = µgx
x = V22 / 2µg
x = 2g(h - µd ) / 2µg
x = h - µd / µ
d - x = d – [(h - µd ) / µ ]
[µd – h + µd] / µ
2 µd – h / µ           stim ca µd = d
2d - h / µ


d = 0,66 m fata de punctul B 


Fizica clasa a - IX - a - probleme rezolvate

Exercitii si probleme rezolvate