Ex: formula puteri, formule analiza financiara, inmultirea radicalilor exercitii rezolvate
Custom Search

SOLVABILITATEA PATRIMONIALA (SP)

Indicatorul indica pronderea capitalurilor proprii in pasivul total. Este echivalentul ratei de finantare a activelor si inversul gradului de indatorare, suma rezultatelor celor doi indicatori trebuind sa fie 100%.
Formula de calcul: 

SP = (CPR / AT) x 100
CPR = capitaluri proprii
AT = activ total

Niciun comentariu: