Ex: formula puteri, formule analiza financiara, inmultirea radicalilor exercitii rezolvate
Custom Search

SOLVABILITATEA GLOBALA (SG)

Indica posibilitatea acoperirii datoriilor totale cu active. Valoric este egala cu activul net contabil, respectiv, capitalurile proprii. Indicatorul trebuie sa fie supraunitar cat mai aproape de 2.

Formula de calcul: 
SG = AT / DT
AT = activ total
DT = datorii totale


Analiza Financiara Formule

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu