Ex: formula puteri, formule analiza financiara, inmultirea radicalilor exercitii rezolvate
Custom Search

RAPORTUL PER

Reprezinta raportul dintre pretul actiunii (cursul) si profitul net alocat pe actiune (EPS). Un coeficient mare este obtinut de societatile ce sunt percepute ca fiind profitabile. Un coeficient foarte mare poate insemna si o supraevaluare a societatii, de aceea sunt vizate de catre investitori actiunile cu PER redus. Se mai numeste si coeficient de capitalizare bursiera.

Formula de calcul:

PER = VPA / EPS
EPS = PN / NRA
VPA = valoarea de piata a actiunii
PN = profit net
NRA = numarul de actiuni


Analiza Financiara Formule

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu