Ex: formula puteri, formule analiza financiara, inmultirea radicalilor exercitii rezolvate
Custom Search

Electromagnetism

Electromagnetismul este acea ramură a fizicii care studiază sarcinile magnetice şi electrice, câmpurile create de acestea (electric şi magnetic), legile care descriu interacţiunile dintre acestea.

Efectul magnetic al curentului electric

Ramurile principale ale electromagnetismului sunt:


  • Electrostatica, care se ocupă cu studiul sarcinilor electrice aflate în repaus şi al câmpurilor generate de acestea.
  • Electrodinamica, care se ocupă cu studiul sarcinilor aflate în mişcare, precum şi al câmpurilor generate de acestea.
  • Magnetismul, care se ocupă cu studiul câmpului magnetic.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu